Serveis

Compravenda i lloguer d'habitatges, locals comercials, etc.

Assessorament financer i immobiliari .

Dins de la gestió de compra-venda i en la seva condició d'empresa dedicada a la intermediació ofereix als seus clients els següents serveis immobiliaris.

Serveis a la part venedora:

• Assessorament responsable i honest.

• Peritatge i valoració de tot tipus de finques.

• Tramitació de cèdules d'habitabilitat.

• Cartera publicitària en els millors mitjans del sector.

• Seguiment personalitzat de l'immoble en cartera.

• Redacció de tot tipus de contractes de compravenda.

• Tutela del tracte contractual des de les arres fins a la inscripció en el Registre de la Propietat.

• Assistència tutelar activa en Notaria.

Serveis a la part compradora:

• Assessorament i localització de l'immoble més apropiat als seus interessos.

• Visita comercial il · limitada a tots els productes en cartera.

• Preestudi de viabilitat en el finançament hipotecari.

• Verificació de l'estat urbanístic, físic i registral de l'immoble abans de comercialitzar.

• Tutela responsable del tracte contractual des de les arres fins a la inscripció en el Registre de la Propietat.

• Assistència tutelar activa en Notaria i entitats de crèdit.

Dades personals
Dades de l'immoble